ZAKŁÓCENIA FAL

Dyfrakcja zawsze występuje podczas propagacji fali świetlnej.

Każda powierzchnia, każdej soczewki wewnątrzgałkowej (refrakcyjnej lub dyfrakcyjnej) generuje przesunięcie fazowe fali świetlnej.

W zależności od poziomu przesunięcia fazy interferencja dyfrakcyjna może być konstruktywna lub destruktywna dla przestrzeni obrazu.

TECHNOLOGIA EPS

Autorskie opatentowane podejście Medicontur do trójogniskowości:

Koncept Liberty do trójogniskowości stosuje podwyższone przesunięcie fazy w centralnej części soczewki w celu wytworzenia konstruktywnej interferencji pomiędzy zerową (dal) i pierwszą (bliż) sekwencją dyfrakcyjną. Ten rewolucyjny koncept optyczny wytwarza trzeci punkt ogniskowy dla widzenia pośredniego w wyjątkowy sposób: