ROZPROSZENIE ŚWIATŁA

Światło wewnątrz soczewki wewnątrzgałkowej jest rozpraszane na każdym progu dyfrakcyjnym.

Znaczne dodatkowe rozproszenie światła jest powodowane wytworzonymi niedoskonałościami tych progów w różnych punktach.

W związku z tym nie tylko jakość, ale również ilość wytworzonych stref ma ogromny wpływ na rozproszenie światła oraz utratę energii świetlnej.

 

Przykładowe obrazy przedstawiają różnice w rozproszeniu światła oraz utracie energii na dwóch różnych profilach dyfrakcyjnych soczewek wewnątrzgałkowych:

Technologia podwyższonego przesunięcia fazy * stosuje jedynie 7 pierścieni.

Rysunek 1a: Dyfrakcyjna soczewka z podwójną ilością progów dyfrakcyjnych powoduje przynajmniej trzykrotnie większe rozproszenie światła

Rysunek 1b: Soczewka Liberty z 7 progami dyfrakcyjnymi Średnie rozproszenie światła

Co MNIEJSZA ILOŚĆ PROGÓW oznacza dla twoich pacjentów? Mniejsze rozproszenie światła poprawia widzenie poprzez wyższą wrażliwość na kontrast , mniejszą poświatę i odblaski

7 PROGÓW DO TRÓJOGNISKOWEJ DOSKONAŁOŚCI

Poniższe 4 wykresy przedstawiają Użyteczny Rozsył Światła w % u LIBERTY oraz u 3 rywali w zależności od apertury [mm]*:

* W oparciu o wyniki symulacji Zemax, kalkulację PMTF oraz współczynnik Strehla wyliczony z wartości MTF otrzymanych w symulacji Zemax.

LIBERTY zapewnia najlepszy rozsył światła

1) Z BLISKA w warunkach widzenia dziennego

2) Z DALEKA w warukach widzenia zmierzchowego

3) Pozostawienie optymalnej ilości światła do w przypadku WIDZENIA NOCNEGO