Działanie trójogniskowe Znakomite widzenie z daleka i z bliska & widzenie pośrednie
1. Fernandez J. et al. – published in Curr. Eye Res 2018
2. García-Bella J. et al. – published in Eur. J. Ophthalmol. 2018
3. Fernandez J. et al. - WOC 2018 presentation
4. Gyory J. - ESCRS 2017 presentation
Wyjątkowa wrażliwość na kotrast szczególnie w warunkach mezopicznych
1. Van Acker E. – ESCRS 2017 presentation
2. Gyory J. - ESCRS 2017 presentation
Całkowita niezależność od okularów
1. Dexl A.K. - ESCRS 2015 presentation
2. Van Acker E. – ESCRS 2017 presentation
Wysoka satysfakcja pacjenta
1. Gyory J. - ESCRS 2017 presentation
2. Dunai A. et al. – ESCRS 2017 presentation
Znakomita szybkość czytania
1. Law E. – ESCRS 2017 e-poster
Skrajnie nieliczne przypadki dysfotopsji
1. García-Bella J. et al. – published in Eur J Ophthalmol. 2018
2. Hernandez- Meijide N. et al. – ASCRS 2018 presentation
Przewidywalność refrakcyjna
1. Fernandez J. et al. - WOC 2018 presentation
2. Fernandez J. et al. - ESCRS 2017 presentation